Tigerspring – a’ hva’ for noget?

De 10 tigerspring
Anmeldelse af tekst
5/5

Hvad er tigerspring?

Alle med en baby kender det. Alt var så fint og hyggeligt med den lille (okay, næsten alt… vi ved jo godt alle sammen, at det ikke altid er fryd og gammen). Men pludselig er baby ked af det hele tiden, sover og spiser dårligere, og gider egentlig ikke rigtig noget. Og I som forældre står tilbage og tænker “hvad er det lige, der sker?”. Så gør I selvfølgelig det, som de fleste forældre altid bliver fortalt, at man ikke skal gøre – I googler. Because, Google is your friend (egentlig ikke rigtigt, vel?). Og så kommer ordet “tigerspring”, og som du scroller nedad, kommer det igen og igen. Men hvad er det der tigerspring så egentlig og hvilken betydning har det for din baby og trivsel? Det vil vi prøve at dykke nærmere ned i her i dette indlæg. 

Hetty van de Rijt og Frans X Plooij er de forskere, der står bag begrebet “tigerspring”. De har skrevet bogen, der på dansk hedder Vidunderlige Uger (2018), hvor de dykker ned i årsagerne til vanskelige og urolige perioder hos den lille baby. De beskriver de ti spring i den mentale udvikling, som alle babyer ifølge dem skal igennem (2018, s. 12). Her vil vi opridse nogle af de væsentligste ting, der sker i de ti tigerspring.

De 10 tigerspring:

Tigerspring 1 (4-5 uger gammel)

Barnetsudvikling
10%

Når barnet nærmer sig 4-5 ugers alderen begynder barnet så at sige at vågne op. Barnet skal til at forholde sig til ting, der sker både udefra og indefra. Det betyder eksempelvis, at barnets indre organer og dets stofskifte udvikles. Derudover vokser barnets bevidsthed, så barnet bliver mere overfølsomt over for omverden, end det hidtil har været. I denne periode har dit barn mere behov for kærlighed og kærtegn, fordi det bliver overvældet af alle de nye indtryk, der pludselig kommer ind. Det er altså ikke længere kun nok at give barnet mad og søvn, for at det er fuldt ud tilfreds. Det kan derfor være første gang siden fødslen, at du kan opfatte barnet som decideret omklamrende eller ekstra krævende. Dette kan vare lige fra en enkelt dag til en hel uge. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 48)

Hvordan hjælper jeg mit barn bedst muligt i 1. tigerspring?

Det bedste råd, som gælder for alle tigerspringene, er naturligvis at støtte barnet med kærlighed og omsorg. Derudover kan man her i det første tigerspring begynde så småt at indføre nye aktiviteter, lege og legetøj. Her kan det være en god idé at se på barnets reaktioner på aktiviteterne, så man kan finde ud af, hvad det foretrækker. Nogle babyer nyder at iagttage alt og alle omkring dem, andre elsker musik og lyde, og så er der nogle, der elsker små lege, som omfatter berøringer og kærtegn. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 55-57)

Tigerspring 2 (7-9 uger gammel)

Barnetsudvikling
20%

Det andet tigerspring kommer nærmest, når I lige har været igennem det første. Sådan kan det i hvert fald godt føles. Når dit barn er mellem 7 og 9 uger gammelt, vil de fleste forældre begynde at lægge mærke til, at barnet bliver mere krævende. Barnet kan pludselig græde meget mere, fordi det er barnets eneste sprog, hvormed det kan fortælle jer forældre, hvor svært det er for dem at gennemgå dette udviklingstrin. Derudover kan man fornemme, at barnet gerne vil have, at mor eller far bruger mere tid på at underholde det end hidtil. Andre tegn på dette tigerspring er for eksempel at barnet bliver mere nervøst, når der er fremmede mennesker, og at barnet mister appetitten (men dog rigtig gerne vil ligge med eller ved brystet eller flasken meget af tiden). Derudover er et tegn, som forekommer i alle tigerspringene, at barnet sover dårligere. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 64-66)

Hvordan hjælper jeg mit barn bedst muligt i 2. tigerspring?

Fysisk kontakt er en stor hjælp for barnet i både første og andet tigerspring. Barnet har et stort behov for at komme tilbage til mor, og kan derfor virke omklamrende. I dette spring er det også vigtigt at hjælpe barnet med og respektere dets præferencer for noget, f.eks. enten at holde fast i en rangle eller musik og sjove lyde. Generelt er det vigtigt at finde en balancegang mellem at barnet ikke skal kede sig, eftersom barnet nu gerne vil have, at forældrene aktiverer det mere gennem leg, men at man heller ikke skal køre legen for langt ud. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 70-77)

Tigerspring 3 (11-12 uger gammel)

Barnetsudvikling
30%

Ved 11 eller 12 ugers alderen gennemgår barnet det tredje udviklingstrin. Dette tigerspring varer typisk mellem en dag til en uge. I dette spring vil barnet også græde oftere og længere tid ad gangen, og man vil tydeligt kunne se, at barnet ikke er sig selv. Igen vil barnet også kræve mere af din opmærksomhed, bedst som du lige troede, at det nu havde lært så småt at underholde sig selv lidt. Derudover vil barnet måske igen klamre sig mere til dig, mens det også er mere sky overfor fremmede. Som ved de andre tigerspring kan barnet igen blive påvirket på appetitten og søvnen, hvilket naturligvis er hårdt for alle i familien. Mange mødre bliver i dette spring irriterede over barnets uregelmæssige spise- og sovevaner, fordi det er vanskeligt for dem at planlægge noget, da det falder uden for barnets daglige rutine. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 88-93)

Hvordan hjælper jeg mit barn bedst muligt i 3. tigerspring?

Igen vil barnet have præferencer for, hvad det synes, er mest interessant at se på, lytte til og foretage sig. Barnet bliver i dette spring i stand til at opfatte forandringer i synsindtryk, lyde, fornemmelser og lugte. Nu begynder barnet mere og mere at vil lege og eksperimentere med en ny udvalgt færdighed, og udsagnet “øvelse gør mester” gælder også for spædbørn. Derfor vil dit engagement og din opmuntring være af virkelig stor betydning, når barnet skal øve sig i dets nye færdigheder. Derudover kan du f.eks. også opmuntre dit barn til at bruge sin stemme og være god til at føre “samtaler” med barnet. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 95-99)

Tigerspring 4 (14-17 uger gammel)

Barnetsudvikling
40%

Når barnet er mellem 14 og 17 uger, sker det næste udviklingsspring. Barnets evne til at forstå den omgivende verden bliver mere udviklet og minder mere om vores måde at forstå den på. Denne store forandring udmærker sig igen i en tilnærmelsesværdig omklamrende periode, hvor barnet allerhelst bare gerne vil være hos sin mor. Fra dette spring vil disse omklamrende perioder begynde at vare længere tid end før, og specielt det her spring kan vare helt op til fem uger. Barnet vil igen græde mere, men denne gang er det måske ikke nok for barnet blot at blive båret rundt og have fysisk kontakt. Det kan også forvente at blive underholdt hele tiden, når det er vågent. Igen vil barnet desuden sove dårligere, være sky overfor fremmede og have mindre appetit. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 113-117)

Hvordan hjælper jeg mit barn bedst muligt i 4. tigerspring?

I dette spring er det godt at hjælpe barnet med at lære nye færdigheder. Nu træder barnet ind i begivenhedernes verden, som betyder, at barnet begynder at forstå, at nogle ting hænger sammen, for at de sker. Det vil sige, at jo mere barnet kommer i kontakt med begivenheder og bliver leget med, jo større bliver barnets forståelse af disse begivenheder. Igen kan barnet have præferencer for, hvilke former for begivenheder, det bliver optaget af. Barnet vil i dette spring ikke længere kun bruge mor eller far som legetøj, men bliver meget interesseret i alt legetøj, der er inden for rækkevidde. Her kan man i stedet observere barnet, og hjælpe det, når det er svært for det f.eks. at tage fat om et stykke legetøj. Barnet kan nu også begynde at bruge kroppen meget mere til f.eks. at prøve at kravle eller trille, og her kan man også være behjælpelig og f.eks. gøre barnets forsøg på at trille rundt til en leg. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 124-129)

Tigerspring 5 (23 uger gammel)

Barnetsudvikling
50%

Siden sidste spring har I forhåbentlig fået en lille, velfortjent pause fra den massive gråd, der også fulgte med 4. tigerspring. Omkring uge 23 begynder man at se forstyrrelser, som dette spring medfører. Barnet begynder nu at mærke, at alting forandres. Det begynder at se, høre, smage, lugte og føle ting, som er helt nye for det. Derfor kommer der sandsynligvis igen en omklamrende periode, fordi barnet søger mod mor og den velkendte base for at føle sikkerhed i alle de nye forandringer. Denne omklamrende periode kan vare mellem en og fem uger. Igen kan barnet altså græde mere, sove dårligere, spise mindre, være sky overfor fremmede, kræve mere opmærksomhed og vil hele tiden være sammen med mor eller far. Barnet kan i dette spring også nægte at blive skiftet – som en lille ekstra tilføjelse til de øvrige ting, det kan være utilfreds med (der skal jo lidt ekstra krydderi på tilværelsen, er det ikke sådan, man siger?). (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 145-150)

Hvordan hjælper jeg mit barn bedst muligt i 5. tigerspring?

Dit barn begynder i det her spring at forstå, at hele verden består af relationer, og at der altid er noget, der hænger sammen med andet. Det forstår også nu, at der er fysisk afstand mellem to genstande, på samme måde som der er mellem to mennesker. Barnet bliver derfor bange, fordi det finder ud af, at det ikke kan gøre noget ved, at afstanden mellem det og moren øges. Det kan være en god idé at lege med begreber som f.eks. indeni, udenfor, ovenpå osv., fordi barnet begynder at forstå denne placering af genstande nu. Det begynder også at forstå, at det kan få ting til at ske, som f.eks. at trykke på en knap og på den måde få noget til at ske. Dette vil barnet elske at få lov at arbejde videre med, og derfor er ting som  fjernbetjeninger og legetøjsklaverer et hit at lege med nu. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 155-156) Barnet vil rigtig gerne iagttage ting, der sker i sammenhængenes verden, for eksempel at pakke bilen og tage tøj på, og vil rigtig gerne være med, hvor det kan. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 162-163)

Tigerspring 6 (32-37 uger gammel)

Barnetsudvikling
60%

Næste tigerspring kan man forvente mellem 32. og 37. uge, men det sker oftest omkring 34. uge. Der kommer altså en ny omklamrende periode, der kan vare mellem tre og seks uger. I denne periode vil alle babyer græde mere, end de hidtil har gjort i de sidste uger. De vil kun være ved deres mor, fordi visheden om at mor kan forsvinde, hvornår hun vil, er blevet forstærket. Barnet vil altså i den grad klamre sig til deres mor nu. Det betyder også, at barnet bliver mere ængstelig over for fremmede, og trangen til at være hos mor, kan blive tydeligere, når der er andre personer i nærheden. Derudover er der de typiske tegn på et tigerspring, som eksempelvis er, at barnet sover dårligere, gerne vil underholdes hele tiden, nægter at blive skiftet og spiser mindre. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 190-198)

Hvordan hjælper jeg mit barn bedst muligt i 6. tigerspring?

Barnet begynder nu at forstå, at det kan inddele sin verden i kategorier, fordi mange ting ligner hinanden meget på flere måder. Barnet forstår altså, at forskellige ting kan have ens egenskaber. Derfor er det godt, hvis man som forældre hjælper barnet til at eksperimentere og udforske genstande omkring det, og er med til at præsentere barnet for nye idéer. Generelt er det igen en god idé at lade barnet styre, hvad det synes, er interessant. Nogle børn vil elske at observere mennesker omkring det, mens andre vil observere genstande og blive god til at genkende disse. Nogle børn begynder også at eksperimentere med at håndtere mennesker, dyr og genstande enten hårdhændet eller forsigtigt. Her må man gerne fortælle barnet, at nogle ting gør ondt og nogle ting kan gå i stykker. Hvis barnet yderligere viser interesse for former og størrelser, er det en god idé at lade det eksperimentere med disse ved at få præsenteret forskellige former. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 201-205)

Tigerspring 7 (40-44 uger gammel)

Barnetsudvikling
70%

Dette spring begynder at vise sig mellem 40 og 44 ugers-alderen hos barnet. Her kan der komme en ny omklamrende periode, der kan vare mellem tre og syv uger, men som oftest varer fem uger. Igen græder barnet mere, end når det ikke er i spring, men græder måske mindre, når det er hos mor eller i nærheden af mor. Barnet bliver igen  mere nervøs over for fremmede, vil have konstant fysisk kontakt og opmærksomhed, sover dårligere og spiser mindre. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 220-228)

Hvordan hjælper jeg mit barn bedst muligt i 7. tigerspring?

Barnet begynder i dette spring at forstå, at det skal gøre ting i bestemte rækkefølger for at få det bedste resultat. Det er det, de i dette spring kalder for “rækkefølgernes verden”. Et eksempel er at sætte klodser ovenpå hinanden, hvor barnet først skal tage mål og sigte. Her er det godt, hvis man opmuntrer barnet, og også trøster og motiverer det, hvis ikke handlingen lykkes i første omgang. Derudover er det godt, hvis man giver barnet mange muligheder for at komme i kontakt med rækkefølger – jo flere barnet møder, jo bedre vil det lære at forstå dem. Så lad det endelig være med til at lave ting som for eksempel husarbejde og rede dit hår. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 234-245)

Tigerspring 8 (49-53 uger gammel)

Barnetsudvikling
80%

Det 8. spring viser sig mellem 49. og 53. uge. Dette spring er også begyndelsen på afslutningen af barnets “babytid”, og barnet er nu blevet mere en tumling end en baby. Barnet opfatter endnu en gang, at dets verden forandrer sig, og det kan få barnet til igen at virke omklamrende og krævende. Denne omklamrende periode kan vare mellem tre og seks uger, men varer oftest mellem fire og fem uger. Barnet bliver igen ængsteligt over for fremmede, vil beskæftiges, sover dårligere og spiser mindre. Nye tilføjelser til dette spring er eksempelvis at barnet kan få flere raserianfald og bevidst kan være uartigt for at få mors opmærksomhed. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 253-260)

Hvordan hjælper jeg mit barn bedst muligt i 8. tigerspring?

I dette spring kan man hjælpe barnet med at gøre nye opdagelser i forbindelse med “programmernes verden”. Programmernes verden vil for eksempel indeholde ting som at vaske tøj eller dække bord, og det mest karakteristiske ved dette er, at det har et mål, men at de skridt man tager på vejen, ikke nødvendigvis skal være slaviske. Man kan godt vælge den rækkefølge, man føler, er den bedste på det specifikke tidspunkt. Man kan tale med barnet om, hvad det gerne vil opnå og hvordan det således skal gøres, og derfor opmuntre det. Når du gennemfører dine egne programmer, som for eksempel at tage tøj på og rede hår, kan du tale om, hvad du laver, når du gør det. Det er også en god idé at lade barnet hjælpe dig, hvis du har overskud til det. Mange børn bliver nu også mere interesseret i mere kompliceret legetøj, og får derigennem mulighed for at efterligne et program, eksempelvis ved at lege med dukker med bleer eller tøj. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 264-271)

Tigerspring 9 (59-63 uger gammel)

Barnetsudvikling
90%

Dette spring viser sig mellem 59. og 63. uge efter fødslen. Igen begynder barnet at opfatte, at dets verden forandrer sig. Mange mødre siger i dette spring, at deres barn nærmest ikke griner længere, men i stedet oftest er alvorligt eller ked af det. Barnet bliver hurtigere frustreret eller utålmodigt, hvilket for eksempel kan skyldes, at man ikke med det samme gør eller siger det, som det gerne vil have. I dette tigerspring vil barnet have kontakt med sine forældre hele tiden, ellers bliver det ked af det eller vred. Igen kan barnet også være ængstelig, når der er fremmede til stede, og vil kun være sammen med især mor. Barnet vil også i dette spring sove dårligere, men nu får mange forældre også fornemmelsen af, at det sover mindre end hidtil – som om barnet er ved at ændre hele sit sovemønster. Det er også her omkring, at flere børn kun begynder at sove én lur, nemlig middagsluren. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 286-292)

Hvordan hjælper jeg mit barn bedst muligt i 9. tigerspring?

I dette spring træder barnet ind i “princippernes verden”, hvor det begynder at overveje konsekvenserne af sine handlinger og vejer fordele og ulemper op mod hinanden. Det skal ikke alene vælge, hvad det vil gøre, men mens det er beskæftiget med noget, bliver det også stillet over for nye valgmuligheder. I denne proces har barnet et stort behov for, at mor og andre i dets nærmeste omgangskreds hjælper det. I dette tigerspring hjælper man barnet bedst muligt ved at give det mulighed for at eksperimentere med mange forskellige strategier og lade det prøve dem af. Derudover er der også mange tumlinger, der elsker at studere naturen, så det er en god idé at tage barnet med udenfor og lege. Ydermere er der mange børn, der i dette spring elsker at hjælpe i husholdningen – også nogle gange blot for at komme tæt på deres mor og være med i det, hun laver. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 302-309)

Tigerspring 10 (71 uger gammel)

Barnetsudvikling
100%

Dette spring begynder at vise sig fra omkring 71. uge, altså når barnet er omkring 16 måneder gammelt. Det vil derefter igen i en rum tid virke omklamrende og krævende, og får igen et behov for at “tanke op” hos mor. I dette sidste tigerspring vil man lægge mærke til nogle af de samme tegn, som barnet har vist gennem de øvrige 9 spring. Så hvis barnet altså endnu en gang har let til gråd, er omklamrende og/eller er humørsyg, skyldes det, at barnet igen har brug for at få mors eller fars udelte opmærksomhed og gerne vil være i så tæt kontakt med jer som muligt. (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 340-342)

Hvordan hjælper jeg mit barn bedst i 10. tigerspring?

I dette spring træder dit barn ind i “systemernes verden”, og dets forståelse af sig selv udvikles. Det finder ud af, at det har sin egen krop, kan få noget til at ske og har sin egen vilje. For at hjælpe barnet bedst muligt, skal man give det lejlighed til at gøre erfaringer med alle slags systemer. Barnet kan nemlig kun lære systemernes verden og deres sammenhæng ved at bruge sin egen opfindsomhed og ved at blive ved med at øve sig.  (van de Rijt og Plooij, 2018, s. 344-349)

Tekst af Birgitte Odgaard Jørgensen